Verenigingshistorie

Handboogvereniging Nimrod werd opgericht op 12 mei 1887.

De naam Nimrod verwijst naar een mythisch figuur, een groot heerser en heldhaftig jager die de Tigrisdraak bedwong. In 1913 ging de vereniging samen met Neerland en Oranje voorheen de landbouwvereniging.

De huisvesting

De eerste huisvesting van de vereniging was in cafe Schuttershof van H. van Aerle aan de Bisschopmolenstraat 217. Bij de fusie (1913) met Neerland en Oranje verhuisde de vereniging naar cafe Au Boulevard van C van Iersel. De vereniging bleef samen met de familie van Iersel totdat het cafe in 1956 overgenomen werd door Kees Kerstens. Kees gaf het cafe een nieuwe naam: “de Linden”. De accommodatie was een soort loods met een golfplaten dak en een betonnen vloer. In het midden stond een houtkachel. In 1965 werd het cafe verbouwd en moest de schietbaan afgebroken worden. Drie jaar was er geen beschikking over een eigen clublokaal. Dat betekende niet trainen en geen eigen concoursen. Soms werd gebruik gemaakt van de banen van zustervereniging Willem Tell als dat mogelijk was. Wedstrijden, zoals het koningschieten en concoursen werden in deze periode alleen gedaan op geimproviseerde buitenbanen.

alt

Op 20 januari 1968 werden de nieuwe banen door burgemeester A. Oderkerk geopend. In 1979 verkocht Kees Kerstens het cafe aan de familie Ludlage welk het cafe weer verkocht in 1992. De nieuwe eigenaar maakte er een poolcafe van en stond de vereniging wederom op “straat”. Een nieuwe lokatie werd gevonden bij de familie Rovers in Cafe de sportvriend aan de Zundertse weg. Op deze lokatie was ook al in de periode 1965-1968 geschoten bij de zustervereniging Willem Tell. Tot 1999 werd gebruikt gemaakt van deze banen. Een eigen lokatie was altijd nog de wens van de vereniging. Deze werd gevonden aan de Concordialaan op sportpark de Lage banken. Doordat een aantal sportverenigingen verhuisden naar de nieuwe lokaties aan de Hoge Neerstraat kwam er op het sportpark ruimte vrij. De bouw werd geheel door eigen leden ter hand genomen. Het nieuwe gebouw bestaat naast de 10 tot maximaal 12 banen tot een schietafstand van 25 meter uit een zitgedeelte achter het schietgedeelte van 10 meter, een kantine en een keukengedeelte. Het gebouw werd voor een groot gedeelte opgetrokken uit sloopmaterialen van de afgebroken clublokalen van de vertrokken verenigingen. Verder was er een sponsering van de gemeente van 5000 gulden en werd een lening afgesloten bij de Rabobank van 80.000 gulden. Doel van een eigen gebouw was om het ledenaantal te verhogen: vooral was men op zoek naar nieuwe jeugdleden. De huisvestiging in een cafe was voor sommige ouders een drempel om kun kinderen hier naar toe te sturen. Op zaterdag 26 juni 1999 werd de officiele opening verricht door wethouder Toon Vermeulen samen met voorzitter Rob van Lieshout welke met enkele wel gerichte schoten de 18 en 25 meter banen opende. Hiermee kreeg de vereniging de beschikking over een schitterende accommodatie waar ze heden ten dage nog steeds gevestigd is. In 2008 zijn veel/alle leden na beeindiging van de vereniging Willem Tell aangesloten bij Nimrod. Nimrod was blij met deze onverwachte groei van het aantal leden.

Jubilea

alt

Een aantal jubilea werd grootsgevierd waarbij vermeldens waardig is: het 75 jarig jublileum in 1962. Adrianus van de Riet had aangegeven dat het varken dat hij aan het vetmesten was voor het jubileum zou zijn. Groot was de verrassing toen bleek dat op de avond van het jubileum het varken van Adrianus op het menu stond. Echter het eeuwfeest in 1987 stak boven alle andere uit. Vooral daar de vereniging door de commissaris van de koningin in Noord Brabant, mr F. Houben bij Koninklijk besluit onderscheiden werd met de gouden Erepenning. Sportief gezien was in dat jaar de verschieting op de Amilto een waar hoogtepunt. In 2012 is het 125 jarig jubileum uitvoerig gevierd met diverse evenementen voor leden en gasten. Tevens heeft het clubgebouw van binnen een flinke opknapbeurt gekregen. Het 60 jarig jubileum van Harry van Mieghem is ook uitbundig gevierd. In 2013 is de nieuwe aanbouw gereedgekomen zodat de verenigingsmaterialen een goede opslagplek hebben en in de schutterszaal meer ruimte komt voor schutters, supporters en gasten. In 2014 is een nieuwe rookruimte met afzuiging en zicht op de baan aangelegd. Het 50 jarig jubileum van Toon van den Enden bij zowel de vereniging als de bond is gevierd met zijn jeugd, afvaardiging van de bond, BBQ verschieting en diverse vermeldingen in de pers. In 2015 is gestart met vervanging van de verlichting met LED en rond de vernieuwing van het sportparkplein en bijbehorende parkeerplaats zijn ook een tweetal borden en een spandoek aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht met een kleurig blazoen, clublogo en verwijzing naar deze website. In 2017 is het 130 jarig jubileum gevierd en Adrie van Mieghem heeft zijn 50 jarig jubileum bij de bond met een BBQ-verschieting mogen vieren.