Reclame

Reclame door en voor onze leden. Vertel bij je volgende aankoop aan de winkelier dat je hen via de site van Nimrod hebt gevonden en misschien levert het een korting op en anders help je Nimrod aan sponsor- of reclame geld.